Yang Family Tai Chi

Vizsgarendszer

A Nemzetközi Szövetség Kínában 1998 óta dolgozik egy átfogó szintvizsga-rendszer létrehozásán, mely egységesítené a Tai Chiban elérhető fokozatokat. Ez a dokumentum egy általános vázlatot tartalmaz, mely további bővítésre vár.

I. A vizsgarendszer célja

A szintvizsga létrehozásának célja, hogy a gyakorlókat fizikumuk fejlesztésére ösztönözze, segítse a Yang stílusú Tai Chi elterjedését, a képességek és elméleti ismeretek fejlődését, valamint hogy egységes vizsgarendszerként szolgáljon a világ összes országában a Yang stílust gyakorlók számára.

II. A fokozatok elnevezése

Ebben a rendszerben kilenc fokozatot különböztetünk meg, melyek a következő elvek alapján ítélendők oda: a Tai Chi Chuan gyakorlásával eltöltött évek száma, a megszerzett jártasság és elméleti tudás, kutatási és publikációs tevékenység, a harcművészetek etikai kódexének megtartása, és a Yang stílusú Tai Chi Chuan fejlesztésében való aktív részvétel.

A fokozatok a következők:

Kezdő szintek (1, 2, 3)
Középhaladó szintek (4, 5, 6)
Haladó (mester) szintek (7, 8, 9)

III. Követelmények

A Yang stílusú Tai Chi gyakorlóinak el kell érniük a 8 éves kort, legalább 7 pontot kell szerezniük a formagyakorlat első részéből az előzetes vizsgán, és ismerniük kell a harcművészetek etikai kódexét annak érdekében, hogy részt vehessenek a szintvizsgákon és elnyerhessenek egy fokozatot.

1. Kezdő szintek

Első fokozat (bronz sas)

Azok pályázhatnak, akik a vizsgarendszerbe lépésük óta legalább egy évig gyakorolták a hagyományos Yang stílusú Tai Chi Chuant, legalább 7,5 pontot értek el a Yang stílusú pusztakezes formában, legalább 60 pontot értek el az első szintű elméleti vizsgán, és tiszteletben tartják a harcművészet etikai kódexét.

Második fokozat (ezüst sas)

Azok pályázhatnak, akik az első fokozat megszerzése óta legalább egy évig gyakorolták a hagyományos Yang stílusú Tai Chi Chuant, legalább 8 pontot értek el a Yang stílusú pusztakezes formában, legalább 65 pontot értek el a második szintű elméleti vizsgán, és tiszteletben tartják a harcművészet etikai kódexét.

Harmadik fokozat (arany sas)

Azok pályázhatnak, akik a második fokozat megszerzése óta legalább egy évig gyakorolták a hagyományos Yang stílusú Tai Chi Chuant, legalább 8 pontot értek el a Yang stílusú pusztakezes formában és vagy a Szablya, vagy a Kard formagyakorlatban, legalább 70 pontot értek el a harmadik szintű elméleti vizsgán, és tiszteletben tartják a harcművészet etikai kódexét.

2. Középhaladó szintek

Negyedik fokozat (réz tigris)

Azok pályázhatnak, akik a harmadik fokozat megszerzése óta legalább két évig gyakorolták a hagyományos Yang stílusú Tai Chi Chuant, legalább összesen 34,4 pontot értek el a Yang stílusú pusztakezes forma, a 49 lépéses forma, Kard és Szablya forma kombinált vizsgáin, legalább 75 pontot értek el a negyedik szintű elméleti vizsgán, és tiszteletben tartják a harcművészet etikai kódexét.

Ötödik fokozat (ezüst tigris)

Azok pályázhatnak, akik a negyedik fokozat megszerzése óta legalább két évig gyakorolták a hagyományos Yang stílusú Tai Chi Chuant, legalább összesen 35,2 pontot értek el a Yang stílusú pusztakezes forma, a 49 lépéses forma, Kard és Szablya forma kombinált vizsgáin, legalább 80 pontot értek el az ötödik szintű elméleti vizsgán, és tiszteletben tartják a harcművészet etikai kódexét.

Hatodik fokozat (arany tigris)

Azok pályázhatnak, akik az ötödik fokozat megszerzése óta legalább két évig gyakorolták a hagyományos Yang stílusú Tai Chi Chuant, legalább összesen 36 pontot értek el a Yang stílusú pusztakezes forma, a 49 lépéses forma, Kard és Szablya forma kombinált vizsgáin, legalább 85 pontot értek el a hatodik szintű elméleti vizsgán, és tiszteletben tartják a harcművészet etikai kódexét.

3. Haladó (mester) szintek

Hetedik fokozat (réz sárkány)

Azok pályázhatnak, akik a hatodik fokozat megszerzése óta legalább hat évig gyakorolták a hagyományos Yang stílusú Tai Chi Chuant. Emellett élen járnak a harcművészetek elméletének kutatásában, publikációikkal, írásaikkal támogatják a Tai Chi fejlődését, és magas szintű morális értékeket képviselnek.

Nyolcadik fokozat (ezüst sárkány)

Azok pályázhatnak, akik a hetedik fokozat megszerzése óta legalább öt évig gyakorolták a hagyományos Yang stílusú Tai Chi Chuant. Emellett élen járnak a harcművészetek elméletének kutatásában, publikációikkal, írásaikkal komolyan elősegítették a Tai Chi fejlődését, és magas szintű morális értékeket képviselnek

Kilencedik fokozat (arany sárkány)

Azok pályázhatnak, akik megszerezték a hetedik fokozatot. Emellett nemzetközi szinten élen járnak a harcművészetek elméletének kutatásában, publikációikkal és írásaikkal jelentős mértékben elősegítették a Tai Chi fejlődését, és magas szintű morális értékeket képviselnek.

Azok a hírességek, akik jelentősen hozzájárultak a Yang stílusú Tai Chi Chuan elterjedéséhez és fejlődéséhez, tiszteletbeli fokozatokat nyerhetnek el, melynek megítélésében a Nemzetközi Szövetség hivatott döntést hozni.

IV. A vizsgáztatás módja és a jelentkezés feltételei

1. Mindazok jelentkezhetnek szintvizsgára, akik tiszteletben tartják a morális elveket, szeretik a harcművészeteket, valamint bizonyos fokú jártasságot szereztek és ismerik a stílushoz tartozó elméletet. Csak a vizsgáztatás jogával rendelkező vizsgabizottságok szervezhetnek szintvizsgát és ítélhetnek oda fokozatokat. A jogosítványt a Nemzetközi Yang Stílusú Tai Chi Chuan Szövetség adhatja ki.

2. Minden Yang Chengfu Tai Chi Chuan Központ évente egyszer vizsgát szervez a tanulói számára az első három szinten. A jelentkező eredményét ezután elküldik a Nemzetközi Szövetségnek, amely kiadja a fokozatot.

3. A negyedik, ötödik és hatodik szintre azok a Vizsgabizottságok vizsgáztathatnak, melyek kontinentális szintű jogkörrel bírnak. A jelentkező eredményét ezután elküldik a Nemzetközi Szövetségnek, amely kiadja a fokozatot.

4. A Nemzetközi Vizsgabizottság időről időre megszervezi a hetedik, nyolcadik és kilencedik szintű vizsgát. A sikeres vizsgázók elnyerik a megfelelő fokozatot.

5. A vizsgabizottságok figyelembe veszik a Nemzetközi Yang Stílusú Tai Chi Chuan Szövetség által szervezett versenyeken elért helyezéseket, valamint a szabványos szintvizsgákon elért eredményeket egyaránt.

V. Oklevél, öltözet és jelvények

 

Oklevél

A Nemzetközi Yang Stílusú Tai Chi Chuan Szövetség tervezi meg és adja ki a hivatalos oklevelet.

Öltözet

A Nemzetközi Yang Stílusú Tai Chi Chuan Szövetség tervezi meg a hivatalos öltözetet.

Jelvény

A Nemzetközi Yang Stílusú Tai Chi Chuan Szövetség tervezi meg és adja ki a hivatalos jelvényeket a fokozatok számára.

VI. Jelentkezési lap a vizsgára